loading
arrowUp

Geologické vrty

Průzkumy pro stavební činnost

Provádíme komplexní vrtné práce v oblasti inženýrské geologie. Projekt průzkumných prací vychází z požadavku zákazníka, složitosti a náročnosti plánované stavby, studia archivních podkladů a terénní prohlídky lokality. Výstupy inženýrsko-geologického průzkumu následně využívají projektanti, kteří navrhují a dimenzují základové konstrukce staveb.

 

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

  • předběžný (orientační) a podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro obytné a průmyslové stavby, liniové stavby, inženýrské sítě, pozemní komunikace
  • doplňující inženýrsko-geologický průzkum pro detailní upřesnění základových poměrů staveniště

 

VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD (PRŮZKUMY PODLE ČSN 75 9010)
  • orientační průzkum pro nenáročné stavby v jednoduchých poměrech (rešerše geologických a hydrogeologických poměrů, odborný odhad koeficientu vsaku, modelový návrh vsakovacího systému a definování podmínek pro dimenzování)
  • podrobný a doplňkový průzkum pro náročné stavby nebo ve složitých poměrech (ověření vsakovacích poměrů lokality na základě vsakovacích zkoušek v průzkumných sondách, výpočet koeficientu vsaku, modelový návrh vsakovacího systému a definování podmínek pro dimenzování), vsakovací zkouška se provádí nálevem určitého objemu vody do vrtu, kopané sondy, nebo rýhy
TECHNICKÉ VRTNÉ A SONDÁŽNÍ PRÁCE
  • jádrové vrtání Ø 110-305 mm

 

Poptávka ze strany investora.

Telefonický kontakt, získání podrobných informací o místě, účelu, předpokládaném odběru, velikosti zavlažovaného pozemku. atd.

Hydrogeologický rozbor lokality, geologický rozbor horninového profilu - vyhodnocení - určení předpokládané konstrukce vrtu, úrovně atd.

Osobní kontakt na místě vrtání, určení místa, upřesnění hloubky.

Vypracování hydrogeologické zprávy projektu vrtané studny.

Vyřízení potřebných povolení a ohlášek a hlášení.

 

Jméno a příjmení
Služba
Telefon
Email
Poznámka
 
 
Odeslat
bg
iconMZ TRADE s.r.o.
Za Valem 1403/15
140 00 Praha 4
IČO 28983343
DIČ CZ28983343
icon+420 774 648 965
iconvrtanestudnycz@gmail.com