loading
arrowUp

Služby

 1. Poptávka ze strany investora.
 2. Telefonický kontakt, získání podrobných informací o místě, účelu, předpokládaném odběru, velikosti zavlažovaného pozemku. atd.
 3. Hydrogeologický rozbor lokality, geologický rozbor horninového profilu - vyhodnocení - určení předpokládané konstrukce vrtu, úrovně atd.
 4. Osobní kontakt na místě vrtání, určení místa, upřesnění hloubky.
 5. Vypracování hydrogeologické zprávy projektu vrtané studny.
 6. Vyřízení potřebných povolení a ohlášek a hlášení.
 7. Odvrtání a předání díla.
 8. Platba.
 9. Předání kompletní projektové dokumentace dle objednávky.

Co je obsaženo v ceně vrtané studny:

 1. Určení geologického profilu a hydrogeologických poměrů v dané lokalitě.
 2. Odborný návrh a technické řešení konstrukce vrtu, předběžná cenová kalkulace. Posouzení pozemku z hlediska vodonosných vrstev zdrojů znečištění a okolních zdrojů podzemní vody. 
 3. Realizace vrtu (vyvrtání, vystrojení, obsypání, utemování).
 4. Osazení zhlaví vrtu plastovou studní šachtou - za příplatek.
 5. Ověřovací čerpací zkouška ohledně vydatnosti vodního zdroje (na objednávku).

Co není obsaženo v běžné ceně vrtané studny:

 • Likvidace odpadního vyvrtaného materiálu. (Domlouvá se individuálně).
 • Dokončení zhlaví vrtu , dle čsn 755115 (Domlouvá se individuálně).
 • Hydrogeologický posudek, projektová dokumentace.
 • Poradíme Vám jak správně používat vrtanou studnu k zachování a prodloužení její životnosti.
 • Vyřízení stavebního povolení a povolení k odběru podzemní vody a s tím spojené administrativní poplatky (domlouvá se individuálně).
 • Laboratorní rozbor vody v akreditované laboratoři.
bg
iconMZ TRADE s.r.o.
Za Valem 1403/15
140 00 Praha 4
IČO 28983343
DIČ CZ28983343
icon+420 774 648 965
iconvrtanestudnycz@gmail.com