loading
arrowUp

Vrtané studny

Od geologického průzkumu po realizaci

„Stanovení ideální polohy vrtu dle hydrogeologických poznatků o lokalitě, příprava dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení, finální kolaudace studny – vše na klíč.

TYPY STUDNIČNÍCH VRTŮ

  • Širokoprofilové do menších hloubek až 320 mm
  • Úzkoprofilové pro RD a chaty 191 – 254 mm do max. hloubky 150 m
VOLBA IDEÁLNÍHO ROZSAHU A KOSTRUKCE VRTU

Vzhledem k požadavkům pro odběr podzemní vody, dle geologických podmínek, umístění a předpokládané zvodnělé části horninového masivu. Toto zpracovává hydrogeolog na základě dostupných údajů (např. GEOFOND ČR, geologické mapy, znalost místního prostředí z předešlých průzkumů atp.). Zde je nutno věnovat velkou pozornost při plánování provedení studny.

Vrtané studny bezproblémově jímají podzemní vodu s co nejmenší náročností na energie a bezproblémový chod s minimalizovanou údržbu čerpacího zařízení, technologie a armatur. Ideální navržení a dimenzování technologické části – výstroje vrtu, je předpokladem spokojenosti každého klienta.

CO NABÍZÍME

Komplexní servis při realizaci studničních vrtů:

  • Ideální umístění vrtu na pozemku
  • Zpracování dokumentace ke stavebnímu a vodoprávnímu povolení
  • Provedení čerpacích zkoušek a rozborů vody
  • Konečná úprava zhlaví studny

Určení/Stanovení potřebné hloubky vrtů a jejich efektivního využití přes návrh a dodání čerpací techniky, až po zabezpečení celého vodního hospodářství ve spolupráci s renomovanými partnerskými firmami.

Součástí je vždy zpracovaná kompletní dokumentace potřebná k vydání stavebního a vodoprávního povolení na základě plné moci od investora.

 

Jméno a příjmení
Služba
Telefon
Email
Poznámka
 
 
Odeslat
bg
iconMZ TRADE s.r.o.
Za Valem 1403/15
140 00 Praha 4
IČO 28983343
DIČ CZ28983343
icon+420 774 648 965
iconvrtanestudnycz@gmail.com